telefono
idioma euskera
idioma castellano
<img src="images/sustitucion.jpg" width="100%" height="500" alt="Imagen en reemplazo de flash" />
 
Aholkuritza zerga, lan, kontabilitate eta juridiko arloetan
 

FISKALITATEA

KONTABILITATEA
Pertsona Fisikoen Errenta eta Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zerga.
KPOrekin bat datorren kontu plana aztertu, egokitu eta sortzea

Oinordetza eta Donazioak.

Kontabilitatea eramatea, berrikustea eta ixtea.

B.E.Z.-a eta Eskualdaketen eta Ekintza Juridiko Dokumentatuen gaineko zerga.

Urteko kontuak prestatu eta horren gordailurako aurkezpena.

Sozietateen gaineko Zerga.

Enpresaren egoerari buruzko   ekonomia eta finantza txostenak.

Aktibitate ekonomikoen gaineko zerga.

Inspekzio fiskalak.

Errekurtsoak.

Enpresa Berriak.

Intzentibo fiskalak

LAN ARLOA

JURIDIKOA

Nominak eta gizarte aseguroak.

Merkataritza Zuzenbidea (enpresa mota juridiko ezberdinetan sortzeak).

Laneko agiriak idatzi eta tramitatu (kontratuak, istripuen parteak, altak eta bajak, hobariak, gizarte segurantzaren prestazioak, etab.).

Zuzenbide Zibila (alokairu, salmenta, dohaintza eta abar kontratuak) 

Atxikipenen deklarazioa-aitorpena (PFEZ).

Erakunde Ofizialen ordezkaritza (Lan Ikuskaritza).

Lana erregulatzeko espedienteak.